Zpracování osobních údajů

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním přihlášky nám poskytnete své osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte. Pracujeme s těmito údaji proto, abychom Vám mohli poskytnout naše služby, a proto tyto osobní údaje zařazujeme do naší databáze uživatelů.

Svěřené údaje jsou důležité a citlivé, proto je neposkytneme třetím osobám a uschovávat je budeme jen po dobu nezbytně nutnou k účelu zpracování. I přesto jsou tady osoby, bez kterých Vám nemůžeme slíbenou službu poskytnou. Jedná se především o trenéry, administrátory a další naše spolupracovníky. Neobávejte se, jsou předem proškolení a mají s námi sepsanou smlouvu.

Pokud dojde ke změně údajů, neváhejte nám takovou změnu nahlásit. Naše vzájemná komunikace tím bude v případě potřeby jednodušší.

Když si budete myslet, že osobní údaje nepoužíváme správně, stačí jednoduše zavolat a probereme to spolu. Stejně tak při marketingových či jiných sděleních můžete využít odkaz a tento souhlas odvolat.

Aktivity dětí na trénincích, soutěžích, soustředěních nebo táborech zaznamenáváme fotografováním či videonahrávkou. Tyto videonahrávky a fotografie pak používáme na našich webových stránkách a sociálních sítích. Stejně tak se může Vaše dítě objevit na fotografii či videu určeném pro propagační a informační účely, nebo je můžeme použít ve výukových materiálech.

Pro účely Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (směrnice "GDPR") je správcem osobních údajů Samuel Bystroň, statutární zástupce.