Přípravka zápasu 

6 - 10 let

základy gymnastiky a zápasu pro budoucí zápasníky a ideální doplňkový sport k jakémukoli jinému sportu

základy gymnastiky a zápasu pro budoucí zápasníky, ideální doplňkový sport pro děti věnující se jinému sportu

pohybová příprava s důrazem na správné pohybové vzorce a předcházení nevhodným pohybovým návyků, základní zápasnické chvaty volného stylu i řeckořímského zápasu a gymnastické prvky

používání relaxačních metod a autogenního tréninku pro děti – účinný i při snižování úzkosti, psychosomatických onemocněních, hyperaktivitě

v zimním období využití infrasauny pro zvýšení imunity

tréninky zábavnou formou, cílená práce na motivaci dětí k pohybu, pro zájemce výjezdy na turnaje a soustředění, příměstské tábory

možnost konzultací s MUDr. P. Bystroňovou v oblasti pohybových návyků (držení těla, plochá noha, vbočené kotníky), výživy, nemocnosti a psychické přípravy (koučink)

Přihláška: