Turnaj Jablůnkov: 4. ročník „O ZLATÉ JABLKO “

14.01.2024

Sraz: sobota 27.1.2024 v 7:45 na parkovišti u tělocvičny 

Pořadatel:SK Zápas Jablunkov

Termín konání: 27.1. 2024 (sobota)

Místo konání: Základní škola Jablunkov, Lesní 190, Jablunkov 739 91

Ředitel soutěže: Josef Szpyrc

Org. pracovník: Josef Bojko (tel.: +420 608 428 314) skzapasjablunkov@seznam.cz

Věk. a hmot. kategorie:

Přípravka "C" ročníky: 2017 a 2018, v.s.
Váhové kategorie: 20-22, 25, 28, 31, 31-35 kg.

Přípravka "B" ročníky: 2015 a 2016, v.s.
Váhové kategorie: 22-25, 28, 31, 35, 39, 43, 43-47 kg

Přípravka "A" ročníky: 2013 a 2014, v.s.
Váhové kategorie: 25-28, 31, 35, 39, 43, 47, 47-52 kg.

Žákyně WU15 = ročníky: 2009 a 2010 (2011 s potvrzením), žen. zápas
Váhové kategorie: 50-54, 58, 58-62 kg.

Předpis: pravidla UWW + soutěžního řádu SZČR + doplňky, systém A/B

Zdrav. služba: zajistí pořadatel

Hlavní rozhodčí: Oto Wrzecionko

Sbor rozhodčích: zajistí pořadatel

Startovné: 100,- Kč/závodník

Ceny: jednotlivci i družstva za I. až III. místo diplom a medaile,

Časový program:
27.1.2024
8:30 – 9:30 hod. registrace a kontrola hmotnosti

9:30 –10:30 hod. příprava tabulek

10:15 – 10:30 hod. porada trenérů a rozhodčích

10:30 hod. zahájení soutěže (na dvou žíněnkách)

!!! Za odložené věci a případné ztráty pořadatel neručí!!!